• ဆရာ/ဆရာမမ်ား ႏွင့္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးသူမ်ားကို
  ပညာဒါနအဖြဲ႕မွ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။
  သက္ႏိုင္စိုး
  Founder & Chief Organizer
  ပညာဒါနအဖြဲ႔ (စကၤာပူ)

 • ပညာဒါနအဖြဲ႕ ပင္နီဆူးလား သင္တန္းမ်ားကို
  (၂၀၁၀) ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႕တြင္
  သင္တန္း (၁၀) ခုျဖင့္ စတင္ခဲ့ၾကပါသည္။

 • ပညာဒါနအဖြဲ႔ (စကၤာပူ) သင္တန္းမ်ား ႏွင့္
  ပညာဒါန Open Courseware အြန္လိုင္း notes ႏွင့္ curriculum မ်ား

 • သင္ၾကားေရး ႏွင့္ အေထြေထြ အကူအညီ
  ေပးလိုသူမ်ားကို ပညာဒါနအဖြဲ႕ မွ ဖိတ္ေခၚပါသည္။
  သက္ႏိုင္စိုး
  ပညာဒါနအဖြဲ႕ (Founder and Chief Organizer)

 • Congratulations to the winners of
  Sixth PNDN Speech Contest (2012/09/09)

 • ပညာဒါနအဖြဲ႔ (စကၤာပူ) ၏ ဆရာ ဆရာမမ်ား မွ
  အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနသူမ်ားအား
  အၾကံေပး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။

 • Satuditha Donation at Toa Payoh Temple
  2nd and 3rd Saturdays of every month
  (since July 2011)

 • အဝတ္အထည္အလွဴ
  "$2 for a T-Shirt" clothing donation team
  Very First Meeting
  - ကိုတင္ေဇာ္လင္း (Teacher)
  - ကိုသက္ႏိုင္စိုး (Founder and Chief Organizer)
  - မစုျမတ္မြန္ (Volunteer)

 • ပညာဒါနအဖြဲ႔ ရံုးခန္း သို႔ လာေရာက္စံုစမ္းႏိုင္သလို
  www.facebook.com/PyinNyarDarna တြင္လည္း
  သင္တန္းအေၾကာင္းအရာမ်ား ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

 • ေစတနာသဒၶါတရားထက္သန္ေသာ
  ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးကို
  ပညာဒါနအဖြဲ႕မွ ဖိတ္ေခၚပါသည္။